Temos sempre que celebrar a vida

Instituto-bomdiaabcd-mcdiafeliz-mauriciomanieri-cancer
Fonte: Bom Dia ABCD, 04/09/2011